01 26 2015
Headline

Patriotyzm kiedyś i dziś.

Patriotyzm- cecha którą posiada każdy z nas. Aczkolwiek z jej prezentowaniem bywa różnie. W moim artykule postaram się przedstawić postrzeganie patriotyzmu i ojczyzny teraz i kiedyś. Skupię się głównie na czasach kiedy Polska była pod zaborami czyli przede wszystkim nad epoką w literaturze zwanej romantyzmem.
Trzeba wyjść jednak od słownikowego pojęcia patriotyzmu i ojczyzny. Słownik Języka Polskiego podaje że patriotyzm to „silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć, gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur” a definicja ojczyzny podawana przez SJP to „1. kraj, w którym ktoś się urodził i który jest krajem jego rodaków; 2. miejsce, z którym ktoś jest głęboko związany.”. Teraz kiedy już mam obie definicję, mogę się do nich zacząć odnosić patrząc przez pryzmat czasów nam współczesnych i czasów w których w literaturze panowały myśli narodowowyzwoleńcze.
Zacznijmy od romantyzmu. Najpierw jednak krótka charakterystyka sytuacji w której znalazła się Polska. A to jest bardzo proste. Byliśmy wtedy pod zaborami. Najgorzej żyło się pod zaborami Rosyjskim i Pruskim. Wszystkie myśli narodowowyzwoleńcze były tłumione. Literatura wtedy miała za zadanie przekazywać prawdę, nakręcać Polaków do walki przeciwko zaborcom. Za takie dzieła wielu pisarzy lądowało na zesłaniu. Działo się tak głównie w zaborze Rosyjskim. Dla nich patriotyzm oznaczał właśnie poświęcenie się dla ojczyzny czy to idąc w powstanie czy rozpowszechniając informację o dawnych, Polskich bohaterach. Ojczyzna zaś była rajem utraconym, krajem lat dziecinnych do którego chcieli powrócić. W swoich utworach często podkreślali że jest to dla nich największa wartość. Nie wiadomo czym był patriotyzm i Ojczyzna dla prostych ludzi. Przynajmniej ja nie natknąłem się na jakieś opisy. Reasumując dla ludzi doby romantyzmu Ojczyzna to raj utracony, kraj lat dziecinnych, największa wartość a patriotyzm rozumieli jako poświęcenie się dla Ojczyzny i podtrzymanie jej tradycji.
W czasach obecnych pojęcia te zostały zdewaluowane. Teraz nie ma już prawdziwych patriotów. Są tylko ludzie którzy myślą że patriotyzm polega na organizowaniu pikiet, demonstracji czy innych rozrób w dni ważne dla Polski i Polaków. Ojczyzna też powoli nie jest już największą wartością. Liczy się tylko pieniądz i kariera. Ludzie uciekają do innych krajów za pieniądzem i najczęściej zostają już tam zasymilowani. Zatracają Polskie tradycje i święta. Co prawda nie robią tak wszyscy. Prężnie działająca Polonia w USA jest tego najlepszym przykładem. Teraz przez patriotyzm rozumie się pielęgnowanie tradycji narodowych, obchodzenie świąt związanych z upamiętnieniem bohaterów w walce o wolną Polskę. Czy nawet głupie wywieszenie flagi. A ludzie tego nie robią. Czemu ? Tego nie wiem.
Trudno jest pokusić się o podsumowanie. Moim zdaniem pojęcia patriotyzmu i Ojczyzny były lepiej rozumiane przez ludzi żyjących w czasach romantyzmu bo oni to czuli. W czasach obecnych dla wielu młodych ludzi wydaje sie to zbyt odległe. I to jest główny powód dlaczego teraz te pojęcia straciły na wartości.

What Next?

Recent Articles